Nanologica stärker organisationen för fortsatt tillväxt

Nanologica genomför en omorganisation föranlett av att bolaget befinner sig i en kraftig tillväxtfas. Förändringen görs för att bättre möta den ökande efterfrågan på kromatografiprodukter samt för att vidareutveckla den egna teknikplattformen.

Bolagets kraftiga tillväxt inom kromatografiprodukter skapar ett behov av att förstärka bolagets leveransprocesser. Utöver produktion innefattar detta bland annat att utveckla relationer med nyckelleverantörer och hantering av kundleveranser. Att nå framgång inom dessa områden kräver djupgående internationell kompetens såväl inom supply chain som på strategiområdet.

För att möta dessa behov anställs Anna-Karin Renström som Director of Operations and Strategies. Hennes roll blir att driva den strategiska utvecklingen av produktion, inköps- och leveranskedja. Nuvarande COO Britt Svedberg lämnar i samband med detta sin tjänst.

Anna-Karin Renström har under de senaste 10 åren varit vd på Telge Inköp och dessförinnan arbetade hon inom inköp och finans på AstraZeneca. Anna-Karin har internationell erfarenhet, liksom erfarenhet från styrelseuppdrag och blir en viktig länk mellan ledningsgrupp och styrelse. Anna-Karin tillträder sin tjänst den 1 september.

”Nanologica är ett mycket spännande bolag som jag har följt under en tid. Bolaget är i ett intressant skede där tillväxten tagit fart och förhoppningsvis exploderar de närmaste åren. Min bakgrund och erfarenhet från såväl Telgekoncernen som AstraZeneca känns som en bra matchning för Nanologicas behov. Jag ser mycket fram emot att ta mig an detta uppdrag”, säger Anna-Karin Renström, tillträdande Director of Operations and Strategies Nanologica.

Parallellt med tillväxten inom kromatografi ser bolaget stora möjligheter i att vidareutveckla sin teknologiplattform. Detta arbete kommer att ledas av Nanologicas teknikchef Adam Feiler medan Kia Bengtsson får ett utökat ansvar att leda inte bara bolagets kliniska projekt utan även partnerdrivna projekt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, CEO Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-mail: andreas.bhagwani@nanologica.com 

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom drug delivery (läkemedelsformulering), dels inom kromatografi, en teknik som används för separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare behandlingar av patienter världen över genom teknikplattformen NLAB Silica™. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Denna information är sådan information som Nanologica AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj, 2019.