Nanologica offentliggör prospekt i samband med notering på Nasdaq Stockholm

Nanologica AB (publ) meddelade den 11 mars 2022 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkänt att bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad, villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls. Det prospekt som upprättats i samband med noteringen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Nanologicas webbplats, www.nanologica.com, samt kommer finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se.

Länk till prospekt: https://nanologica.com/wp-content/uploads/2022/03/Prospekt-Nanologica-2022-03-21.pdf

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är tisdagen den 29 mars 2022 och sista handelsdag på Spotlight Stock Market är måndagen den 28 mars 2022. Aktien kommer fortsatt att handlas under samma ticker (NICA) och ISIN-kod (SE0005454873). Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med listbytet och aktieägare i Nanologica behöver inte vidta några åtgärder.

Advokatfirman Lindahl har agerat legal rådgivare i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, Director IR, Communications and Marketing
Tel: +46 72 211 21 90 eller e-post:
ir@nanologica.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande när det gäller att kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar, vilket skapar möjligheter för att ta fram unika produkter. Genom de två affärsområdena, drug development och kromatografi, strävar bolaget efter att öka tillgänglighet till innovativa behandlingar och kostnadseffektiva läkemedel inom sjukvården, till gagn för patienter runt om i världen. Inom drug development tillhandahåller Nanologica en unik drug delivery-plattform för lokal leverans av läkemedel till lunga i syfte att tillhandahålla nya behandlingsmöjligheter för patienter med lungsjukdomar. Inom kromatografi strävar bolaget efter att göra diabetesläkemedel tillgängligt för fler behövande patienter genom att sänka kostnaden för tillverkningen. Nanologica har huvudkontor i Södertälje och Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.