Nanologica licensierar ut teknik till HealthCap-bolag

Nanologica licensierar ut del av sin teknikplattform till INIM Pharma AB, ett bolag som startats av HealthCap. Bolaget är inriktat på vissa terapiområden. Nanologica får ett mindre ägande i bolaget, en ersättning på 2 MSEK som utfaller när bolaget finansierats upp, 1 MSEK för varje projekt som går in i klinisk fas, samt ersättning för utvecklingsarbete åt det nya bolaget.

Licensavtalet är Nanologicas första och avser användning av teknikplattformen tillsammans med tre läkemedelsklasser. Nanologica har tidigare genomfört projekt åt ett 15-tal läkemedelsbolag som utvärderat teknikplattformen. Under 2016 inriktade Nanologica sitt arbete inom drug delivery till områden där plattformen visat sig vara mest lämpad. Sedan dess har ytterligare projekt genomförts, varav ett fortgår. Nanologica har också beslutat att starta ett eget projekt baserat på teknologin.

”Avtalet med INIM Pharma markerar en viktig milstolpe för Nanologica och vår plattform inom drug delivery. INIM Pharma arbetar efter en konkret plan för att ta åtminstone ett, men sannolikt flera projekt in i klinik, vilket innebär att vi utöver ersättningar också får helt nya och affärsmässigt värdefulla data”, säger Nanologicas VD Andreas Bhagwani.

”Nanologicas formuleringsteknologi har en unik förmåga att kunna hantera svårlösliga ämnen och göra dem tillgängliga som läkemedel”, säger Carl-Johan Dalsgaard, Venture Partner på HealthCap och grundare av INIM Pharma.

Som ett led i arbetet med att utveckla läkemedel kommer det nya bolaget att genomföra prekliniska toxikologi-studier och tillverka material enligt GMP-standard. Nanologica kommer att kunna använda dokumentation för andra icke konkurerande syften.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, VD i Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post andreas.bhagwani@nanologica.com 

Kort om Nanologica AB (publ)

Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. För mer information, besök www.nanologica.com.

Denna information är sådan information som Nanologica AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2018 kl.09:00 CET.