Nanologica levererar silika till latinamerikansk kund för produktion av insulin

Till följd av att Nanologicas produkt inom preparativ kromatografi, NLAB Saga®, når bolagets interna kvalitetskrav levereras nu silika till en kund i Latinamerika för produktion av diabetesläkemedel.

Kunden är en läkemedelsproducent som tillverkar bland annat insulin och insulinanaloger. Denna leverans avser silika för produktion av insulin. Leveransen sker mot en order som nyligen togs, med ett ordervärde om ca 300 TSEK.
 
Vi har under en tid samarbetat med denna kund kring rening av ett av deras diabetesläkemedel där vi under slutet av förra året genomförde metodutveckling, varefter de inledde utvärdering av vår silika. När vi nu har en produkt från vår storskaliga anläggning som vi är nöjda med levererar vi silika så att de kan inkludera den i sin produktion”, kommenterar Katarina Alenäs, Senior Vice President Chromatography at Nanologica.

Ett flertal kunder har framgångsrikt utvärderat Nanologicas silika för preparativ kromatografi, NLAB Saga®, i olika steg. Bolaget tog under fjolåret flera ordrar för utvärdering i stor skala.
 
”De ordrar vi hittills har tagit består av flera olika produkttyper i olika volymer. Den första leveransen som nu går iväg är en typ av produkt, men vi kommer stegvis att leverera även andra produkttyper i efterfrågade volymer. Jag är fortsatt mycket optimistisk gällande våra möjligheter att successivt etablera oss som en leverantör av högkvalitativ silika för rening av peptider och det är mycket glädjande att vår silika för första gången inkluderas i en kunds produktion”, fortsätter Nanologicas vd Andreas Bhagwani.