Nanologica deltar i nytt forsknings- och utvecklingssamarbete

Nanologica har tecknat ett samarbetsavtal med ett partnerföretag för ett 3 månaders utvecklingsprojekt.

Partnerföretaget, som kommer att finansiera projektet till fullo, är en CDMO (contract development and manufacturing organization) som levererar lösningar för förbättrad stabilitet i läkemedel, förbättrat läkemedelsupptag och kontrollerad/modifierad utsöndring genom modern farmaceutisk teknik.

Nanologicas åtagande i projektet är att bidra med sin Drug Delivery-expertis för att förbättra formuleringar av komplexa läkemedel samt leverera proof of concept inom sin kärnkompetens avseende Drug Delivery.

Projektet inleds i slutet av september. Vid framgångsrikt genomförande finns det ett intresse för båda parter att utnyttja Nanologicas breda tillämplingar inom läkemedelsadministrering för att förbättra formuleringar av läkemedel i kommersiella läkemedelsutvecklingsprojekt.