Nanologica beviljas tillväxtlån om 3,6 MSEK från Almi

Nanologica har under första kvartalet 2016 skruvat upp tempot i sin kromatografiproduktion. Som ett led i detta behöver bolaget investera i ytterligare utrustning för att snabbare kunna leverera mot befintlig order.

”Almis beslut ger oss möjlighet att snabbare leverera mot befintlig order och samtidigt fortsätta bearbeta marknaden för analytisk kromatografimedia. Vi är mycket glada för Almis stöd och vi ser fram emot att göra de förändringar som behövs i vår anläggning för att klara av större volymer”, säger Andreas Bhagwani, VD för Nanologica.  

Beviljat lån är på 3,6 MSEK och är amorteringsfritt under 12 månader. Därefter har bolaget fem år på sig att betala tillbaka lånet. Ränta är på marknadsmässiga villkor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, VD i Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post: andreas@nanologica.com

Kort om Nanologica AB (publ)
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Vid tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 19 medarbetare av tio nationaliteter och varav tio med doktorsgrad. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Kort om Almi
Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån och riskkapital möter Almi kunderna i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. För ytterligare information, besök www.almi.se.