Nanologica ändrar datum för publicering av finansiella rapporter

Nanologicas bokslutskommuniké för 2021 publiceras tisdagen den 8 februari, istället för den 31 januari som tidigare meddelats och bolagets Årsredovisning för 2021 publiceras onsdagen den 9 mars, istället för den 8 april som tidigare meddelats.

Datum för kommande finansiella rapporter:

Bokslutskommuniké 2021                           8 februari, 2022
Årsredovisning 2021                                   9 mars, 2022
Delårsrapport jan-mar 2022                         29 april, 2022
Delårsrapport jan-jun 2022                          8 juli, 2022
Delårsrapport jan-sep 2022                         28 oktober, 2022

Gällande upplistning av Nanologica till Nasdaq avser Nasdaqs listningskommitté att behandla Nanologicas ärende i mars 2022. Listningsdatum meddelas när det är satt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, IR, Communications and Marketing Manager
Tel: +46 72 211 21 90 eller e-post:
ir@nanologica.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande när det gäller att kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar, vilket skapar möjligheter för att ta fram unika produkter. Genom de två affärsområdena, drug development och kromatografi, strävar bolaget efter att öka tillgänglighet till innovativa behandlingar och kostnadseffektiva läkemedel inom sjukvården, till gagn för patienter runt om i världen. Inom drug development tillhandahåller Nanologica en unik drug delivery-plattform för lokal leverans av läkemedel till lunga i syfte att tillhandahålla nya behandlingsmöjligheter för patienter med lungsjukdomar. Inom kromatografi strävar bolaget efter att göra diabetesläkemedel tillgängligt för fler behövande patienter genom att sänka kostnaden för tillverkningen. Nanologica har huvudkontor i Södertälje och Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.