Marknadsmeddelande 166/15 – Nanologica AB noteras på AktieTorget den 30 oktober 2015

Första handelsdag på AktieTorget för Nanologica ABs aktie är den 30 oktober 2015. Kortnamnet för aktien är NICA.

Teckningskurs: 20,50 SEK per aktie.

Information om aktien:

Kortnamn: NICA
Aktienamn: Nanologica
ISIN-kod: SE0005454873
Orderboks-ID: 114442
Organisationsnummer: 556664-5023
Kvotvärde: 0,41 SEK
Första handelsdag: Den 30 oktober 2015
Antal aktier: 3 358 147
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 26 oktober 2015

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se