Marknadsmeddelande 132/18 – Sista dag för handel med BTA i Nanologica AB

See market noticeSee market noticeSista dag för handel med bolagets betalda tecknade aktie, NICA BTA, är den 29 maj, 2018.

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: NICA BTA
ISIN-kod: SE0011090810
Orderboks-ID: 4AGB
CFI: ESNUFR
FISN: NANOLOGICA/SH
Sista handelsdag: 29 maj, 2018

Stockholm den 24 maj, 2018

Spotlight
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com