Kromatografiorder justeras upp till 16,5 Mkr

Den order inom kromatografi som Nanologicas offentliggjorde 17 februari har justerats upp till 16,5 Mkr från tidigare 10,4 Mkr. Justeringen sker efter fördjupade diskussioner parterna emellan om återförsäljarens behov, samt volymer och produkttyper Nanologica kan erbjuda.

Ordern från bolagets indiske återförsäljare avser tre olika produkter inom kromatografi för vilka slutkunderna är indiska läkemedelsproducenter. Merparten är till kunder som har ett återkommande behov av denna typ av produkter. Produkterna ska liksom tidigare levereras från fjärde kvartalet 2016 till och med andra kvartalet 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, VD i Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post: andreas@nanologica.com

Kort om Nanologica AB (publ)
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Vid tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 19 medarbetare av tio nationaliteter och varav tio med doktorsgrad. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.