Kommuniké från extra bolagsstämma i Nanologica AB (publ)

Nanologica AB (publ) höll den 12 september 2016 extra bolagsstämma i Stockholm.
  • Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Bhagwani, VD i Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post: andreas@nanologica.com

Kort om Nanologica AB (publ)
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Vid tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 19 medarbetare av tio nationaliteter och varav tio med doktorsgrad. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.