Implementering av optionsprogram i Nanologica AB

De två optionsprogrammen för Nanologica AB som beslutades av årsstämman 2020 har nu implementerats. Såväl styrelse som ledningsgrupp tecknade fullt i programmen, vilka totalt tecknats till 87,7 procent.

Vid årsstämman den 28 maj 2020 beslutades om två optionsprogram, ett för bolagets styrelse samt ett för ledning och anställda. Dessa program har nu implementerats. I optionsprogram 2020/22 för Nanologicas styrelse har samtliga av de totalt 350 000 optionerna inom programmet tecknats och i optionsprogram 2020/22 för ledning och anställda har 569 949 av de totalt 698 577.

”Att såväl styrelse som ledningsgrupp, därtill flertalet anställda, tecknar sina delar i options-programmen tyder på en internt fortsatt stark tro på bolaget. Syftet med programmen är bland annat att öka intresset för verksamheten och resultatutvecklingen, samt att höja motivationen och vårt arbete med att utveckla Nanologica till ett lönsamt företag fortsätter med full kraft” kommenterar vd Andreas Bhagwani.

Optionsprogrammens villkor innebär att varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 18 kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1 juli 2020 till och med den 1 juli 2022.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, IR Nanologica

Tel: +46 72 211 21 90

E-mail: johanna.johansson@nanologica.com

 

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom drug development, dels inom kromatografi, en teknik som används för separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare behandlingar för patienter världen över genom teknikplattformen NLAB Silica™. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.