Handeln i Nanologicas aktier på Nasdaq Stockholm inleds idag

Nanologica AB (publ) meddelar att bolagets aktier idag upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Nanologica står i begrepp att lansera en produkt i världsklass inom kromatografi som kan sänka kostnaderna för insulintillverkare, vilket kan möjliggöra behandling för fler diabetespatienter. Samtidigt utvecklar vi vår unika plattform för lokal leverans av läkemedel till lungan, med målet att ge patienter med svåra lungsjukdomar tillgång till nya eller förbättrade behandlingar. Med ett högkvalificerat team och storskalig produktion snart på plats är vi nu redo att ta verksamheten till helt nya nivåer. Dagens notering på Nasdaq Stockholm ger Nanologica ökad exponering och möjlighet att i större utsträckning attrahera institutionella och internationella investerare.” kommenterar vd Andreas Bhagwani.

Vi är glada att välkomna Nanologica till huvudlistan på Nasdaq,” säger Adam Kostyál, Head of European Listings at Nasdaq. “De bidrar i hög grad till samhället genom att göra sina viktiga produkter mer tillgängliga för kunderna och marknaden. Detta kommer att locka både investerare och nya aktieägare. Vi ser fram emot att följa deras resa som ett börsnoterat företag.”

Aktien kommer att handlas på Nasdaq Stockholm med oförändrad ticker (NICA) och ISIN-kod (SE0005454873). Inget erbjudande eller utgivande av nya aktier har skett i samband med listbytet, och aktieägare i Nanologica behöver inte vidta några åtgärder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, Director IR, Communications and Marketing
Tel: +46 72 211 21 90 eller e-post:
ir@nanologica.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande när det gäller att kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar, vilket skapar möjligheter för att ta fram unika produkter. Genom de två affärsområdena, drug development och kromatografi, strävar bolaget efter att öka tillgänglighet till innovativa behandlingar och kostnadseffektiva läkemedel inom sjukvården, till gagn för patienter runt om i världen. Inom drug development tillhandahåller Nanologica en unik drug delivery-plattform för lokal leverans av läkemedel till lunga i syfte att tillhandahålla nya behandlingsmöjligheter för patienter med lungsjukdomar. Inom kromatografi strävar bolaget efter att göra diabetesläkemedel tillgängligt för fler behövande patienter genom att sänka kostnaden för tillverkningen. Nanologica har huvudkontor i Södertälje och Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Nasdaq Stockholm sedan 29 mars 2022. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.