Första toxstudien för Nanologicas inhalationsplattform NLAB Spiro® slutförd

Nanologica har genomfört den första delstudien inom toxprogrammet för inhalationsplattformen NLAB Spiro®. Programmet går nu vidare med ytterligare delstudier.

NLAB Spiro® är Nanologicas teknologiplattform för inhalation. För att validera plattformens säkerhet genomförs toxstudier i flera steg, där den första delstudien nu är avslutad. Resultat från delstudien beräknas kunna presenteras under tredje kvartalet.

Under andra halvåret fortsätter programmet med fler delstudier, däribland studier med intressanta läkemedelssubstanser för inhalation, i syfte att visa plattformens mångsidighet och för att identifiera kandidater för vidare utveckling. De första prekliniska Proof of Concept-studierna förväntas slutföras under 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, IR Nanologica
Tel: +46 72 211 21 90
E-mail: johanna.johansson@nanologica.com

 

Om Nanologica AB (publ)

Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande när det gäller att kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar. Genom de två affärsområdena, drug development och kromatografi, strävar bolaget efter att öka tillgänglighet för innovativa behandlingar och läkemedel inom sjukvården, till gagn för mänskligheten. Inom drug development utvecklas bolagets teknologi-plattform för att lösa medicinska problem i syfte att tillhandahålla nya behandlingsmöjligheter för patienter med svåra lungsjukdomar. Inom kromatografi strävar bolaget efter att göra insulin tillgängligt för fler behövande patienter genom att minska kostnaden för tillverkningen. Nanologica har huvudkontor i Södertälje och Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.

Om NLAB Spiro®
NLAB Spiro® är Nanologicas teknologiplattform för inhalation. Plattformen består av biologiskt nedbrytbara nanoporösa silikapartiklar som kan laddas med läkemedelssubstanser inuti partiklarnas porer. Partiklarna är sfäriska, icke-aggregerande och uppträder som ett fritt flödande pulver. De aerodynamiska egenskaperna skräddarsys för att lämpa sig för inhalation och partiklarnas storlek ligger mellan 2 µm och 5 µm, vilket gör att de kan nå den del av lungan där de ska verka – ju mindre partiklar, desto längre ner i lungan kan de nå. Väl i lungan frisätts läkemedelssubstansen och ger behandlingseffekt lokalt. NLAB Spiro® kan öka lösligheten och/eller biotillgängligheten av en läkemedelssubstans, skydda läkemedelssubstanser från nedbrytning, ge en kontrollerad frisättningsprofil och möjliggöra lokal behandling med minskad systemisk påverkan, vilket skapar nya möjligheter vid behandling av lungsjukdomar.