Första handelsdag för Nanologica på AktieTorget är den 30 oktober

Nanologica har under oktober genomfört en övertecknad nyemission som tillförde bolaget
30 MSEK före emissionskostnader. Efter emissionen har bolaget ca 360 aktieägare. Emissionen är nu registrerad och aktierna levererade till tecknarna vilket betyder att Bolaget nu står redo att notera aktien på AktieTorget den 30 oktober 2015.

Aktiens handelsbeteckning kommer att vara NICA.

Aktiens ISIN-kod är SE0005454873.

”Vi är mycket nöjda med utfallet i emissionen och vill hälsa alla nytillkomna aktieägare välkomna på den resa som nu på allvar tar sin början”, säger Andreas Bhagwani, VD i Nanologica.

Redeye AB har varit finansiell rådgivare till Bolaget i samband med emissionen och listningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, VD i Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post andreas@nanologica.com

Kort om Nanologica AB (publ)
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Vid tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 18 medarbetare av tio nationaliteter och elva med doktorsgrad. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.