Förslag om nytt optionsprogram återkallas

Styrelsen för Nanologica AB (publ) har beslutat att återkalla det förslag om ett nytt optionsprogram för ledning och anställda som presenterades i kallelsen till Nanologicas årsstämma den 2 juni 2022.

Styrelsen har beslutat att återkalla förslaget för att invänta utfallet av de optionsprogram som löper ut den 1 juli i år. Beroende på utfallet kan ett nytt optionsprogram komma att föreslås senare i år.

Vi vill uppmuntra till ett brett ägarskap bland ledning och anställda i Nanologica eftersom det kan gynna samtliga aktieägare. Mot bakgrund av detta har vi beslutat att invänta utfallet av programmen som löper ut i juli i år för att därefter ta ställning till om och hur ett nytt program bör utformas”, kommenterar styrelsens ordförande Gisela Sitbon.

Nanologica har för närvarande tre aktiva optionsprogram.

I optionsprogram 2020/22 för styrelsen har samtliga av de totalt 350 000 optionerna inom programmet tecknats och i optionsprogram 2020/22 för ledning och anställda har 569 949 av de totalt 698 577 optionerna tecknats. I båda dessa program ger varje teckningsoption rätten att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 18 SEK under perioden 1 juli 2020 till 1 juli 2022. Baserat på befintligt antal aktier blir utspädningseffekten maximalt 3,2 procent om samtliga optioner inom programmen nyttjas.

I optionsprogram 2021/24 för ledningsgrupp och anställda har samtliga av de totalt 800 000 optionerna tecknats. Varje teckningsoption ger rätten att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 45 SEK under perioden 1 april 2024 till 1 juli 2024. Baserat på befintligt antal aktier blir utspädningseffekten maximalt 2,8 procent om samtliga optioner inom programmet nyttjas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johanna Johansson, Director IR, Communications and Marketing

Tel: +46 72 211 21 90 eller e-post: ir@nanologica.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande när det gäller att kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar, vilket skapar möjligheter för att ta fram unika produkter. Genom de två affärsområdena, drug development och kromatografi, strävar bolaget efter att öka tillgänglighet till innovativa behandlingar och kostnadseffektiva läkemedel inom sjukvården, till gagn för patienter runt om i världen. Inom drug development tillhandahåller Nanologica en unik drug delivery-plattform för lokal leverans av läkemedel till lunga i syfte att tillhandahålla nya behandlingsmöjligheter för patienter med lungsjukdomar. Inom kromatografi strävar bolaget efter att göra diabetesläkemedel tillgängligt för fler behövande patienter genom att sänka kostnaden för tillverkningen. Nanologica har huvudkontor i Södertälje och Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.