Förnyat avtal med jordbruksföretag

Nanologica förnyar avtalet med det jordbruksföretag som under året bedrivit fältstudier baserade på Nanologicas formulering av en aktiv ingrediens i växtskydd. Det förnyade samarbetet syftar till att ytterligare optimera formuleringen, samt formulering av andra aktiva ingredienser. Avtalsvärdet uppgår till cirka 948 TSEK (€ 90 000) fördelat under första halvåret 2020.

Nanologica ingick i september 2017 ett samarbetsavtal med ett globalt jordbruksföretag specialiserat på växtskydd, i syfte att förbättra formuleringen av en aktiv ingrediens i växtskydd. Avtalet löpte ut i slutet av 2018 varefter jordbruksföretaget under 2019 bedrivit fältstudier – att likställa med kliniska studier för läkemedel. Fältstudierna har delvis fallit väl ut och kommer att kompletteras innan definitiva slutsatser kan dras.

Det nya avtalet innebär att Nanologica ytterligare ska optimera formuleringen för ingrediensen som fältstudierna bedrivits på. Utöver detta ska Nanologica inom ramen för avtalet även formulera andra aktiva ingredienser för växtskydd som jordbruksföretaget jobbar med.

Vi ser mycket positivt på detta fortsatta samarbete inom växtskydd. Genom att använda liknande strategier som vi använder vid formulering av läkemedel är det möjligt att avsevärt minska spill och negativa miljöeffekter. Växtskyddsprodukter produceras i stor skala och produktens formulering spelar avgörande roll för prestandan. Vi ser stor potential i vår teknologi och kan tillhandahålla teknologin i industriell skala”, säger Andreas Bhagwani, vd för Nanologica.

Projektet syftar till att förbättra formuleringar av aktiva ingredienser i växtskydd för mer kontrollerad frisättning. Denna typ av produkter har utmaningar som kan lösas genom tekniska tillvägagångssätt som liknar de farmaceutiska tillämpningar Nanologica redan arbetar med i sin teknologiplattform NLAB Silica™. Projektet gagnar Nanologicas arbete inom läkemedelsformulering samtidigt som nya applikationer som kräver innovativa lösningar leder till en utvidgad teknologiplattform med fler användningsområden.

Avtalet löper under första halvåret 2020. Efter framgångsrikt genomförande av forsknings- och utvecklingsprojektet finns en tydlig plan för kommersialisering av potentiella produkter, inklusive betalning utifrån uppsatta projektmål och royalties.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, IR Nanologica
Tel: +46 72 211 21 90 eller e-mail: johanna.johansson@nanologica.com 

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom drug development, dels inom kromatografi, en teknik som används för separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare behandlingar för patienter världen över genom teknikplattformen NLAB Silica™. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Denna information är sådan information som Nanologica AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
9 december, 2019.