Exklusivitetsavtal för den kinesiska marknaden

Nanologica AB (publ) har idag ingått ett femårigt distributionsavtal med Yunbo Technology (Beijing) Co. för den kinesiska marknaden. Avtalet ger Yunbo exklusivitet mot i förväg satta försäljningsvolymer, som ökar varje år. Yunbo har också i samband med avtalets undertecknande gjort en första beställning av produkter till ett värde av 2 MSEK för leverans mellan november och januari.

Genom avtalet kommer Yunbo att marknadsföra och återförsälja Nanologicas kromatografiska produkter i Kina. Exklusiviteten är villkorad av prestation och kommer att omprövas årligen med start från 2019.

Vi har utforskat flera möjligheter under det senaste året och landat i att ett exklusivitetsavtal med en distributör är vägen framåt för oss på den kinesiska marknaden. Avtalet ger oss bra kontroll samtidigt som distributören får möjligheter att göra de investeringar i organisation och marknadsföring som krävs för att lyckas, utan att störas av konkurrens.

I Yunbo känner vi oss trygga med att ha hittat en kvalificerad partner för uppdraget. Deras erfarenhet från både den kinesiska och japanska marknaden, deras djupa kunskap om produkterna och erfarenheten av att framgångsrikt driva företag gjorde att valet föll på Yunbo”, säger Nanologicas vd Andreas Bhagwani.

Yunbo Technology (Beijing) Co. är ett nybildat bolag som startats av ledande personer från Alltech – ett bolag som har verkat inom kromatografiområdet i sydvästra Kina i över 20 år – för att möjliggöra expansion till hela Kina. Ledningen har gedigen expertis och lång erfarenhet från försäljning av kromatografiska kolonner. Utöver marknadsföring och försäljning av Nanologicas kolonner kommer Yunbo att leverera applikationsdata från sitt nystartade applikationslaboratorium, data som är värdefull gentemot kunder i införsäljningsprocessen och som Nanologica har rätt att använda även på andra marknader.

”Alltech har under det senaste året letat efter ett komplement till vår distribution av HPLC-instrument från Agilent. I Nanologicas produkter har vi hittat det vi har letat efter – en snabbfotad spelare med produkter som står ut från konkurrenternas. Vi ser en stor potential för dessa produkter i Kina, varför vi såväl startat ett eget bolag för uppgiften som investerat i ett applikationslabb som redan nu är i drift”, säger Yunbos vd Xin Liu.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, vd Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post: andreas.bhagwani@nanologica.com  

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsformulering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av molekyler, ex. läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. För mer information, besök www.nanologica.com.  

Denna information är sådan information som Nanologica AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober, 2018.