Eva Byröd ny styrelseledamot Nanologica (publ)

Eva Byröd har valts som nya ledamot i Nanologicas styrelse.

”Eva kommer att få en viktig roll i den fortsatta utvecklingen av Nanologica. Hennes gedigna erfarenhet inom de olika faserna av läkemedelsutveckling blir mycket värdefull i Nanologicas satsning inom området”, säger styrelsens ordförande Gisela Sitbon. 

Eva Byröd kommer senast från postitionen som Project Director, Pharmaceutical Development, AstraZeneca AB och har innan dess haft ett flertal seniora positioner inom läkemedelsutveckling inom AstraZeneca.

Eva Byröd efterträder Mårten Steen som avböjt omval.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gisela Sitbon, Styrelsens ordförande, Nanologica
Tel: +46 70 282 55 58 eller e-post: valberedning@nanologica.com

Kort om Nanologica AB (publ)
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Vid tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 19 medarbetare av tio nationaliteter och varav tio med doktorsgrad. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.