Ersättning om 2 MSEK från licensavtal

Nanologica har erhållit en ersättning om 2 MSEK från licensavtalet med INIM Pharma, numera Vicore Pharma. Vicore avser använda Nanologicas teknologi i ett eller flera projekt.

Som tidigare meddelats ingick Nanologica i maj ett licensavtal med INIM Pharma, avseende en del av sin teknologiplattform. Utbetalningen av ersättningen har triggats av att projektet nu har finansierats upp genom att Vicore Pharma förvärvat INIM Pharma och därefter genomfört en nyemission.

Vicore Pharma har nu startat det projekt som involverar Nanologicas plattform. Projektet utnyttjar Nanologicas teknologi för leverans av den aktiva substansen i lunga och Nanologica kommer att vara leverantör till Vicore i projektet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, vd Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post: andreas.bhagwani@nanologica.com 

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsformulering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av molekyler, ex läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Om Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore Pharma AB är inriktat på utveckling av läkemedel för behandling av interstitiella lungsjukdomar. Bolagets två huvudsakliga program, VP01 (C21) och VP02 (IMiD) verkar genom AT2-receptorn respektive är en immunomodulerande läkemedelsklass som utvecklas för lokal behandling. Bolagets läkemedelskandidat C21 riktar in sig mot att förbättra behandlings-effektiviteten för idiopatisk lungfibros, en ovanlig sjukdom för vilken C21 erhållit särläkemedels-status både i EU och USA. C21 utforskas vidare prekliniskt för ett antal sällsynta sjukdomar där AT2-receptorn spelar en viktig roll. VP02 har i tidigare försök visat på effekt i t.ex. idiopatisk lungfibros med annan administrationsform vilken dock begränsat fortsatt utveckling. VP02 utvecklas för lokal behandling och ämnar adressera dessa tillkortakommanden. Bolaget är baserat i AstraZenecas Bioventurehub i Mölndal. Bolagets aktie (VICO) är listad för handel på Nasdaq First North i Stockholm med Erik Penser Bank som Certified Adviser. För ytterligare information se www.vicorepharma.com