mfn-ci-shareholder-announcement

Flaggningsmeddelande

Nanologica AB informerar om att Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension har ökat sitt aktieinnehav till över 5% i Nanologica AB. Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension har ökat sitt aktieinnehav i Nanologica AB till 881 576 aktier, motsvarande 5,3% av såväl kapitalet som rösterna, från tidigare 813 133 aktier, motsvarande 4,9%. Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market.  För ytterligare information, vänligen kontakta: Andreas Bhagwani, vd Nanologica Tel: +46 70 316 17 02 eller e-mail: andreas.bhagwani@nanologica.com  Om Nanologica

Read more »

Flaggningsmeddelande

Nanologica AB informerar om två aktieägare som har ökat respektive minskat sitt aktieinnehav till över respektive under 10% Verkställande direktör Andreas Bhagwani har via bolaget Vega Bianca AB efter avslutad emission den 4 maj ökat sitt innehav i Nanologica AB med 1 262 523 aktier. Vega Bianca AB ägde sedan tidigare 420 841 aktier (9,1%) och efter emissionen uppgår innehavet till totalt 1 683 364 aktier, motsvarande 10,1% av aktiekapitalet. "Min tro på Nanologica är fortsatt väldigt

Read more »