Year: 2021

Nanologica to Exhibit on BCEIA

Nanologica will exhibit on BCEIA (Beijing Conference and Exhibition an Instrumental Analysis) held in Beijing Sep 27-29. BCEIA is a world exposition on analytical science and biochemical technology that attracted more than 25,000 registered participants in 2017.

Read more »

Nanologica Closes NIC-001

Nanologica AB has decided to close the project with the drug candidate NIC-001 for the treatment of gastroparesis before the planned clinical study begins, in order to focus the company’s resources on the continued development of the inhalation platform NLAB Spiro®. The closure of the project is a result of the company’s strategy in the drug development business area being refined to focus on inhalation and respiratory diseases, and because the commercial conditions for NIC-001

Read more »

Nanologica avslutar NIC-001

Nanologica AB har beslutat att avsluta sitt projekt med läkemedelskandidaten NIC-001 för behandling av gastropares innan den planerade kliniska studien påbörjas, för att fokusera bolagets resurser på fortsatt utveckling av inhalationsplattformen NLAB Spiro®. Stängningen av projektet är en följd av att bolagets strategi inom affärsområdet drug development framgent fokuseras på inhalation och respiratoriska sjukdomar, samt av att de kommersiella förutsättningarna för NIC-001 har förändrats. I och med att projektet avslutas överförs interna resurser till inhalationsprojekt

Read more »

Nanologica Recruits Chief Scientific Officer

Nanologica has recruited Gary Pitcairn as Chief Scientific Officer as part of the strategy to increase the focus on inhalation and respiratory diseases, as well as to accelerate the development of the company’s technology platform for inhalation, NLAB Spiro®. Nanologica is exploring new possibilities within inhalation and respiratory diseases and has recruited Gary Pitcairn as the company’s first Chief Scientific Officer. Gary, who during 2021 has been one of Nanologica’s scientific advisors for inhalation, will

Read more »