Year: 2019

Delårsrapport jan-sep 2019

FINANSIELL SAMMANFATTNING Nettoomsättningen uppgick till 7 246 TSEK (1 869), varav tredje kvartalet 2 010 TSEK (1 065) Rörelsens kostnader uppgick till -24 696 TSEK (-18 763), varav tredje kvartalet -8 458 TSEK (-6 335) Resultatet efter skatt uppgick till -13 362 TSEK (-16 311), varav tredje kvartalet -5 179 TSEK (-4 881) Resultat per aktie var -0,80 SEK (-1,64), varav tredje kvartalet -0,31 SEK (-0,29) Likvida medel uppgick på balansdagen till 4 992 TSEK

Read more »

Nouryon Nordic prize winner Dr Sabrina Valetti

Nanologica proudly acknowledges Dr Sabrina Valetti as recipient of the Nouryon Nordic prize for her research Mesoporous silica particles for enhanced and controlled drug release in severe bacterial infection. The Nouryon Nordic Prize acknowledges outstanding research in physical chemistry and colloid science.  Dr Valetti conducted her research on mesoporous silica particles at Nanologica AB during 2014-2016, as recipient of the prestigious Marie Curie Post Doc fellowship. Together with her supervisor Adj. Prof Adam Feiler, CTO

Read more »

Nanologica at the BCEIA in Beijing Oct 23-26

The BCEIA – Beijing Conference and Exhibition on Instrumental Analysis – is a professional event and conference for instrumental analysis. The exhibition covers all types of analytical instruments such as microscopes, chromatographs and spectroscopes, laboratory equipment, reagents and chemicals to calibration facilities. The visitors of the exhibition include experts from various fields such as life sciences, food processing, environmental monitoring, quality assurance, chemical industry, steel and metallurgy, electronics, equipment manufacturing, tool production, farming and forestry.

Read more »

Nanologica stärker bolagets kassa genom lån om 3 MSEK

Nanologica AB har upptagit lån om 3 MSEK inom de kreditramar som tecknats med Thomas Eldered. Lånet som upptagits stärker bolagets kassa och ligger inom den kreditram som tecknades med Thomas Eldered i samband med att Nanologica startade storskalig produktion hos kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solution i England. Thomas Eldered är Nanologicas största ägare genom bolaget Flerie Invest AB och således närstående till Nanologica. Efter transaktionen kvarstår 14 MSEK inom kreditramen.   För ytterligare information, vänligen

Read more »

Nanologicas samarbetsprojekt förlängt

Avtalet mellan Nanologica och AstraZeneca om att i ett gemensamt projekt utvärdera Nanologicas patentsökta teknologi applicerad på en av AstraZenecas läkemedelssubstanser har förlängts. Utvärderingen av Nanologicas drug delivery-plattform NLAB Silica™ inleddes i början av 2019. Det har nu beslutats om att förlänga och utöka detta samarbetsprojekt. Förlängningen regleras under det utvärderingsavtal som tecknades i januari 2019. Förlängningen innebär att Nanologicas plattform ytterligare kommer att utvärderas i syfte att förbättra formuleringen för en läkemedelssubstans. ” Vi

Read more »

Nanologica’s collaboration project prolonged

The agreement between Nanologica and AstraZeneca for the evaluation of Nanologica’s pending patented technology applied to AstraZeneca materials has been extended. The evaluation of the NLAB Silica™ drug delivery platform started at the beginning of 2019. It has now been decided to prolong and expand this collaboration project. The extension of the project is regulated under the same feasibility agreement as signed in January 2019. This extension will further evaluate Nanologica’s platform for the purpose

Read more »