Year: 2019

Nanologica adderar ny produkt till portföljen av analytiska kolonner

Nanologica expanderar portföljen av analytiska kolonner med kolonnen SVEA Silica™ som ett led i fortsatt utveckling för att förse marknaden med efterfrågade produkter. SVEA Silica™ är en kolonn tillverkad av Nanologicas silika, där silikan inte funktionaliserats, det vill säga att inga kemiska komponenter adderats på kiseldioxidpartiklarnas yta. Kolonnen är designad för att användas inom normal phase HPLC (där den stationära fasen är polär och den mobila fasen är opolär) och rekommenderas för separation av opolära

Read more »

Nanologicas patent godkänt i Europa

European Patent Office har utfärdat Nanologicas patent med titeln ”Improved method for stem cell differentiation in vivo by delivery of morphogenes with mesoporous silica and corresponding pharmaceutical active ingredients”. Detta patent blev i april utfärdat i USA och har nu utfärdats även i Europa. Patentet skyddar Nanologicas teknologi för leverans av tillväxtfaktorer för stamcellsbaserad terapi och ger bevis för lyckad överföring av forskning från in vitro till in vivo för regenerering, långtidsöverlevnad och differentiering av

Read more »

Nanologica to attend BIO-Europe Nov. 11-13 in Hamburg for partnering discussions

Nanologica will be attending BIO-Europe in Hamburg, Nov. 11-13, to meet with potential pharmaceutical partners regarding co-development and licensing of NIC-001, Nanologica’s drug candidate for treating gastroparesis, as well as seeking partnership for further drug delivery applications using NLAB Silica™. Nanologica’s drug delivery platform NLAB Silica™ consists of nanoporous amorphous proprietary silica particles. By loading the API in NLAB Silica™ particles, Nanologica can overcome several of the challenges that prevent or limit effective treatment of

Read more »

Nanologicas valberedning utsedd inför årsstämman 2020

I enlighet med beslut på årsstämman den 29 maj 2019 har styrelsens ordförande kontaktat bolagets tre röstmässigt största ägare eller ägargrupper som var och en har erbjudits att utse en representant att utgöra valberedning i Nanologica AB. De tre största aktieägarna eller ägargrupperna har utsett var sin representant så att valberedningen inför årsstämman 2020 nu består av följande tre ledamöter: Thomas Eldered (Flerie Invest AB) – ordförande Angelique Angervall (Vega Bianca AB) Mikael Lönn Valberedningen

Read more »

Vd-ord tredje kvartalet 2109

FORTSATT TILLVÄXT, VOLYMPRODUKTION OCH GOD POTENTIAL FÖR NIC-001 Tillväxten fortsätter pådriven av bolagets båda affärsområden samtidigt som en utökad marknadsanalys visar på god potential för Nanologicas projekt för behandling av gastropares.  Den transformerande affären inom preparativ kromatografi som vi ingick med Yunbo i juli – och som blev startskottet för volymproduktion av Nanologicas silika – har gett oss skjuts framåt i flera pågående diskussioner med kunder. Intäkterna från affären kommer 2021 när leveranserna av silika

Read more »

Redeye Research Note – Nanologica Q3: Fortsätter i rätt riktning

Analyshuset Redeye släppte idag en första kommentar gällande Nanologicas delårsrapport. “Nanologica rapporterade idag resultatet från årets tredje kvartal. Försäljningen kom in något över förväntan, men rörelseresultatet var i linje med vår prognos. Sammantaget har vi en positiv syn på rapporten, vilken meddelar framgång på flera fronter.” Kommentaren i sin helhet finns att läsa på redeye.se: https://www.redeye.se/research/584487/nanologica-q3-fortsatter-i-ratt-riktning  

Read more »