Year: 2018

Delårsrapport jan-jun 2018

FINANSIELL SAMMANFATTNING Nettoomsättningen uppgick till 804 TSEK (9), varav andra kvartalet 386 TSEK (0) Rörelsens kostnader uppgick till -12 428 TSEK (-14 314), varav andra kvartalet -6 597 TSEK (-6 993) Resultatet efter skatt uppgick till -11 430 TSEK (-13 451), varav andra kvartalet -6 160 TSEK (-6 735) Resultat per aktie var -1,08 SEK (-2,91), varav andra kvartalet -0,58 SEK (-1,46) Likvida medel uppgick på balansdagen till 28 176 TSEK (12 457) VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Read more »

Delårsrapport jan-jun 2018

FINANSIELL SAMMANFATTNING Nettoomsättningen uppgick till 804 TSEK (9), varav andra kvartalet 386 TSEK (0) Rörelsens kostnader uppgick till -12 428 TSEK (-14 314), varav andra kvartalet -6 597 TSEK (-6 993) Resultatet efter skatt uppgick till -11 430 TSEK (-13 451), varav andra kvartalet -6 160 TSEK (-6 735) Resultat per aktie var -1,08 SEK (-2,91), varav andra kvartalet -0,58 SEK (-1,46) Likvida medel uppgick på balansdagen till 28 176 TSEK (12 457)   VÄSENTLIGA

Read more »

Flaggningsmeddelande

Nanologica AB informerar om två aktieägare som har ökat respektive minskat sitt aktieinnehav till över respektive under 10% Verkställande direktör Andreas Bhagwani har via bolaget Vega Bianca AB efter avslutad emission den 4 maj ökat sitt innehav i Nanologica AB med 1 262 523 aktier. Vega Bianca AB ägde sedan tidigare 420 841 aktier (9,1%) och efter emissionen uppgår innehavet till totalt 1 683 364 aktier, motsvarande 10,1% av aktiekapitalet. “Min tro på Nanologica är fortsatt väldigt

Read more »

Nanologica ett steg närmare milstolpebetalning

Vicore Pharma AB (publ) föreslås vid en extra bolagsstämma besluta om förvärv av INIM Pharma AB, där Nanologica AB har ett mindre ägande. Genomförs förvärvet och den samtidiga nyemissionen erhåller Nanologica en licensavgift om 2 MSEK och ett projekt baserat på Nanologicas teknikplattform startar. Huvudfokus för Vicore är lungsjukdomar där bolagets läkemedelskandidat, C21, står inför starten av en klinisk fas II-studie inom IPF, idiopatisk lungfibros. Genom förvärvet av INIM utökas Vicores projektportfölj med ytterligare en

Read more »

Nanologica one step closer to milestone payment

Vicore Pharma AB (publ) will decide on an acquisition of INIM Pharma AB, where Nanologica AB is a minor shareholder, in an Extraordinary General Meeting. If the acquisition is carried out Nanologica will be paid a licence fee of 2 MSEK and a project based on Nanologica’s technical platform, licensed by INIM Pharma, will start.   Vicore’s main focus is pulmonary diseases where the company’s drug candidate, C21, is facing a clinical phase II study within

Read more »