Year: 2015

Nyemission i Nanologica AB (publ) övertecknades

NYEMISSIONEN I NANOLOGICA AB (PUBL) ÖVERTECKNADES Nanologicas nyemission inför listning på AktieTorget övertecknades och tillför bolaget 30,0 MSEK och ca 260 nya ägare. Preliminär första dag för handel på AktieTorget är den 30 oktober 2015. Nyemissionen om 22,0 MSEK som genomförs inför listning på AktieTorget tecknades till ca 150 procent. Det stora intresset medför att styrelsen beslutat att utnyttja hela övertilldelningsoptionen om 8,0 MSEK, vilket innebär att bolaget tillförs totalt 30,0 MSEK före transaktionskostnader, som

Read more »