Styrelsen föreslår att införa incitamentsprogram

Nanologicas styrelse har beslutat att föreslå att årsstämman 2018 fattar beslut om införande av incitamentsprogram.

Styrelsen har beslutat att föreslå att årsstämman, som planeras till 31 maj 2018, fattar beslut om införande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för anställda i bolaget motsvarande en utspädning om högst tre procent.

Styrelsens avsikt är att föreslå att motsvarande incitamentsprogram införs även under 2019 och 2020. De huvudsakliga villkoren för incitamentsprogrammet som föreslås införas under 2018 kommer att framgå av kallelsen till årsstämman som planeras offentliggöras omkring den 30 april 2018.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, VD i Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post andreas.bhagwani@nanologica.com

Pressmeddelandet som pdf

Share this: