Studiedesign för Nanologicas fas IIa-studie inom gastropares fastställd

Nanologica meddelar idag att studiedesignen för fas IIa-studien av läkemedelskandidaten NIC-001 på gastroparespatienter har fastställts.

NIC-001 är en omformulering av metoklopramid, en redan godkänd aktiv substans, där Nanologicas teknologiplattform nyttjas för att tillföra patienten den aktiva substansen via en, för indikationen, ny administrationsväg. Studien är en fas IIa cross-over explorativ studie på gastroparespatienter och syftar till att mäta mängden substans i blodet och jämföra gentemot den formulering som idag finns på marknaden.

Prototypformuleringen har varit framgångsrik och en Target Product Profile har etablerats och verifierats av key opinion leaders. Det primära målet för studien är farmakokinetiska data (PK) och att erhålla Proof of Concept för att kunna utlicensiera NIC-001.

”Vi jobbar nära kliniker på Akademiska sjukhuset i Uppsala och har fått positiv feedback gällande konceptet från dem och flera andra key opinion leaders, däribland gastroenterologer som dagligen möter gastroparespatienter. Studiedesignen har också stämts av med bolag som potentiellt kan vara intresserade av gastropares.” säger Nanologicas vd Andreas Bhagwani.

Gastropares, fördröjd tömning av magsäcken, är ett sjukdomstillstånd som främst drabbar överviktiga diabetespatienter. Symptomen utgörs bland annat av smärta, illamående och kräkningar. Metoklopramid är en substans som används för behandling av nedsatt motilitet i mag-tarmkanalen samt mot illamående och kräkningar och är det enda läkemedlet mot gastropares som idag är godkänt av FDA. Få nya behandlingar finns i pipeline, men ett fåtal andra läkemedel används off-label för att behandla vissa av symptomen.

Effektiviteten hos befintliga metoklopramidbaserade läkemedel varierar dock stort och läkemedlen är verkningslösa på många patienter. NIC-001 syftar till att adressera denna problematik och den förväntade nyttan av NIC-001 är snabbare och mer konsekvent symptomlättnad, samt ökad bekvämlighet för patienterna. En försiktig uppskattning av marknaden i USA uppgår till 150 miljoner dollar årligen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, vd Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post: andreas.bhagwani@nanologica.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsformulering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av molekyler, ex läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Denna information är sådan information som Nanologica AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december, 2018.

Pressmeddelandet som pdf

Share this: