Stämmokommuniké extrastämma 11 april 2018 Nanologica AB

Nanologica AB (publ) höll den 11 april extra bolagsstämma i Stockholm.

  • Stämman beslutade att godkännas styrelsens beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, VD i Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post: andreas.bhagwani@nanologica.com

Kort om Nanologica AB (publ)
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Vid tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 16 medarbetare av åtta nationaliteter och varav åtta med doktorsgrad. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Stämmokommuniké extrastämma 11 april 2018 Nanologica AB

Share this: