Sista dag för handel med Nanologica BTA är den 24 oktober 2016

Nyemissionen som genomfördes under september och oktober är nu registrerad hos Bolagsverket.

Sista dag för handel i Nanologica BTA (betald tecknad aktie) är den 24 oktober 2016 och stoppdagen är den 26 oktober 2016. De nya aktierna beräknas finnas på respektive vp-konto/depå den 28 oktober 2016.

Totalt emitterades 1 259 305 aktier motsvarande ett belopp om 22 667 490 kronor i emissionen. I och med emissionen ökar Nanologicas aktiekapital med 516 350,04 kronor till 1 893 283,6245 kronor. Antalet aktier uppgår efter emissionen till 4 617 452 aktier.

Redeye AB har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB legal rådgivare i samband med emissionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, VD i Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post: andreas@nanologica.com

 Om Nanologica AB (publ)
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Vid tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 20 medarbetare. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Pressmeddelandet som pdf

Share this:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print