Rättelse pressmeddelande 2018-03-12

Rättelse i Pressmeddelande 2018-03-12 ”Nanologica finansierar läkemedelsprojekt och fortsatt tillväxt genom nyemission på 55 Mkr” och pressmeddelande 2018-03-12 ”Kallelse till Extra Bolagsstämma i Nanologica”

Rättelsen avser den preliminära tidplanen för nyemissionen, innefattande första handelsdag i aktien utan rätt att delta i nyemissionen, avstämningsdag för deltagande i nyemissionen, beräknat datum för offentliggörande av prospekt, teckningsperiod, handel i teckningsrätter och beräknad dag för offentliggörande av utfallet i nyemissionen. I pressmeddelandet ”Nanologica finansierar läkemedelsprojekt och fortsatt tillväxt genom nyemission på 55 mkr” som offentliggjordes tidigare idag är dessa datum tyvärr felaktigt beskrivna. I pressmeddelandet ”Kallelse till extra bolagsstämma i Nanologica” är avstämningsdag för deltagande i nyemissionen och teckningsperioden tyvärr felaktigt beskrivna. Nedan återges den korrekta tidplanen för emissionen.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

11 april 2018                      Extra bolagsstämma

17 april 2018                      Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i nyemissionen

18 april 2018                      Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen

19 april 2018                      Beräknat datum för offentliggörande av prospekt

20 april-4 maj 2018         Teckningsperiod

20 april-2 maj 2018         Handel i teckningsrätter

11 maj 2018                        Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i nyemissionen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, VD i Nanologica

Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post andreas.bhagwani@nanologica.com

 

Kort om Nanologica AB (publ)

Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. För mer information, besök www.nanologica.com.

Pressmeddelandet som pdf

Share this:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print