Presentation av Nanologicas nyemission

Nanologicas VD Andreas Bhagwani presenterar bakgrunden för nyemission i april 2018

I och med publiceringen idag av att Nanologica planerar att genomföra en nyemission i april presenterar Nanologicas VD, Andreas Bhagwani, bakgrund och förutsättningar i bifogad webcast. Sändningen börjar kl 10:00 idag den 12 mars 2018 och går även att se i efterhand.

Presentationen går att se på nedanstående länk

https://nanologica.com/en/investor-relations/presentations/

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, VD i Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post andreas.bhagwani@nanologica.com

Kort om Nanologica AB (publ)
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. För mer information, besök www.nanologica.com.

Nyhetsbrevet som pdf

Share this: