Poströstning årsstämma 2021

Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster kommer Nanologicas bolagsstämma 2021 att genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

 

Röstning sker på portalen poströsta.se genom att använda nedan länk. Röstningen avslutas den 26 maj.

Länk för att poströsta

 

Kallelse med beslutsunderlag och fullmaktsformulär återfinns här:

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NANOLOGICA AB (PUBL)

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag Beslut om incitamentsprogram för vd, ledning och övriga anställda Nanologica AB

 

DIGITALT INFORMATIONSMÖTE

Mot bakgrund av att årsstämman kommer att hållas utan fysisk närvaro kommer ett digitalt informationsmöte hållas torsdagen den 20 maj 2021 kl. 12.00, där en sedvanlig presentation kommer att hållas av bolagets vd Andreas Bhagwani. Representanter från styrelsen och valberedningen kommer även att finnas tillgängliga på detta möte. Vid mötet kommer deltagande aktieägare även få möjlighet att ställa frågor till Bolaget. Aktieägare som vill delta på detta informationsmöte ombeds sända ett mail till bolagets Investor Relations, Communications and Marketing Manager Johanna Johansson, e-post: johanna.johansson@nanologica.com. Länk till mötet kommer att sändas ut till de aktieägare som anmält intresse att delta.

Share this: