Nanologicas kund väljer annan teknik för kliniska studier

Den kund som utvärderat ett projekt med Nanologicas teknologi för kliniska studier har valt att fortsätta projektet på annat sätt. Nanologica undersöker därför andra vägar att kommersialisera projektet.

 ”Vi har en bra formulering, den aktiva substansen skyddas inte längre av patent och vår kund siktar endast på vissa marknader. Därmed finns förutsättningar för oss att ta projektet vidare med en annan partner. Vi vill pröva om den vägen är framkomlig och kommersiellt intressant”, säger VD Andreas Bhagwani.

Det aktuella projektet avser ett cancerläkemedel. Samma kund förbereder ytterligare ett projekt med NLAB SilicaTM för kliniska studier. Detta projekt avser också cancerbehandling men med en annan formulering och för en annan geografisk marknad än det projekt för vilket kunden nu valt en annan lösning.

Att kunden valt en annan väg för projektet i fråga innebär att Nanologica inte kommer erhålla ytterligare intäkter från den aktuella kunden för detta projekt. Nanologica har dock en fortsatt affärsrelation med kunden. Det finns dessutom möjlighet för Nanologica att erhålla intäkter från detta projekt från andra potentiella kunder. Sannolikhet eller tidpunkt för detta kan bolaget inte bedöma i dagsläget.

I noteringsprospektet från september 2015 uppgav Nanologica att en kund under 2015 beslutat att förbereda två läkemedelskandidater för kliniska studier, men att beslut om att inleda kliniska studier inte hade fattats. Det är en av dessa läkemedelskandidater som det aktuella beslutet gäller. I prospektet angavs även att det finns risk att kunder lägger ned projekt eller väljer att driva dem vidare med konkurrerande teknik. Detta är en naturlig del i bolagets verksamhet inom Drug Delivery. Projektet har ingen påverkan på de kort- eller långsiktiga finansiella mål som kommunicerats i prospektet.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, VD i Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post: andreas@nanologica.com

Kort om Nanologica AB (publ)
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Vid tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 18 medarbetare av tio nationaliteter och varav tio med doktorsgrad. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Pressmeddelandet som pdf

Share this: