Nanologica tar order värd 10,4 MSEK inom kromatografi

Som ett resultat av att Nanologica under en längre tid har bearbetat den indiska marknaden för kromatografi, har bolagets återförsäljare nu lagt en order på motsvarande 10,4 MSEK. Ordern avser flera produkter med leverans från fjärde kvartalet 2016 till och med andra kvartalet 2017.

 ”Det är ingen slump att Nanologicas första större order kommer från Indien. Vi har en god närvaro i landet och den indiska läkemedelsindustrin är på stark frammarsch. Många stora läkemedelsbolag har sedan länge enklare produktion i landet. De senaste åren har också produktion av avancerade produkter såväl som forskning intensifierats, varför vi ser en god underliggande tillväxt. Vi hoppas att denna order bara är början för Nanologica”, säger VD Andreas Bhagwani.

Den aktuella ordern kommer från bolagets indiske återförsäljare och avser tre olika produkter inom kromatografi för vilka slutkunderna är indiska läkemedelsproducenter. Leverans ska ske från oktober 2016 till och med april 2017, då ordern även intäktsförs. Merparten av ordern är till kunder som har ett återkommande behov av denna typ av produkter.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, VD i Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post: andreas@nanologica.com

Kort om Nanologica AB (publ)
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Vid tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 19 medarbetare av tio nationaliteter och varav tio med doktorsgrad. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Pressmeddelandet som pdf

Share this: