Nanologica tar order på silika för preparativ kromatografi

Nanologica AB (publ) har tagit en order på bolagets silika för preparativ kromatografi till ett värde om cirka 1,3 MSEK. Ordern kommer från Nanologicas återförsäljare i Kina, Yunbo Technology (Beijing) Co.

Nanologica slöt i juli 2019 avtal med kinesiska Yunbo Technology om leverans av silika för preparativ kromatografi till ett värde av ca 14 MUSD (i dagsläget motsvarande ca 150 MSEK), mellan 2021 och 2026. Ordern som nu lagts är den första inom ramen för detta avtal.

Det är mycket glädjande att äntligen kunna ta den första ordern inom vårt avtal med Yunbo och det är en fin milstolpe att nu sälja de första produkterna från vår storskaliga produktion. Detta blir den första större leveransen av vår silika för preparativ kromatografi mot den kinesiska marknaden. Kunden, som är en tillverkare av peptider, avser utvärdera silikan i syfte att kunna inkludera den i sin produktion”, kommenterar vd Andreas Bhagwani.

Ordern består av flera produkter där leverans av den första produkttypen beräknas ske under fjärde kvartalet i år.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, Director IR, Communications and Marketing
Tel: +46 72 211 21 90 eller e-post: ir@nanologica.com

 

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande när det gäller att kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar, vilket skapar möjligheter för att ta fram unika produkter. Genom de två affärsområdena, kromatografi och drug development, strävar bolaget efter att öka tillgänglighet till innovativa behandlingar och kostnadseffektiva läkemedel inom sjukvården, till gagn för patienter runt om i världen. Inom kromatografi strävar bolaget efter att göra insulin och andra peptidläkemedel tillgängliga för fler behövande patienter genom att sänka kostnaden för tillverkningen. Inom drug development tillhandahåller Nanologica en unik drug delivery-plattform för lokal leverans av läkemedel till lunga i syfte att tillhandahålla nya behandlingsmöjligheter för patienter med lungsjukdomar. Nanologica har huvudkontor i Södertälje och Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Nasdaq Stockholm Main Market sedan 29 mars, 2022. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.

Denna information är sådan information som Nanologica AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti, 2022 kl 15.10.

 

2022-08-31 Nanologica tar order på silika för preparativ kromatografi

Share this: