Nanologica startar verksamhet inom preparativ kromatografi med lönsamt kundavtal

Nanologica sluter avtal med kinesiska Yunbo Technology om leverans av media för preparativ kromatografi till ett värde av ca 14 MUSD (motsvarande ca 128 MSEK). Med avtalet som grund startar Nanologica volymproduktion av silika hos kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions Ltd. Produktionsstarten fordrar investeringar om 29 MSEK, vilka lånefinansieras.

Avtalet mellan Nanologica och Yunbo Technology (Beijing) Co. löper under sex år (2021–2026) och innebär att Nanologica ska leverera media för preparativ kromatografi till ett värde av ca 14 MUSD (motsvarande ca 128 MSEK). Första leverans sker under 2021 med successiv ökning av leveranserna fram till 2026. Yunbo blir därmed exklusiv distributör för Nanologicas såväl analytiska som preparativa produkter i Kina.

Med avtalet som grund startar Nanologica volymproduktion av silika hos kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions Ltd. i Newcastle, Storbritannien med vilken ett ramavtal i detta syfte slöts under 2018. Tekniköverföring för uppskalningsprocessen har pågått under en tid och produktionen förväntas kunna starta inom kort med leverans av testmaterial under 2020 och de första kommersiella produkterna under 2021.

Yunbo Technology erlägger 9 MSEK i förskott i samband med avtalets undertecknande. Förskottet kommer att räknas av från analytiska produkter som Yunbo köper av Nanologica under 2019 och 2020. Betalning för material för preparativ kromatografi erlägger Yunbo i samband med att de produkter som avtalet omfattar levereras.

De investeringar i företrädesvis utrustning som behövs för att skala upp produktionen och för att tillgodose ett större behov av rörelsekapital, finansieras genom lån och kreditramar om totalt 35 MSEK från Swedbank och två privata långivare. Lånen löper mellan 2–4 år. Investeringarna sker huvudsakligen under 2019 och 2020.

Att vi tecknar ett flerårigt avtal med Yunbo och startar volymproduktion av vår silika är en viktig milstolpe som transformerar vår affär. Vi har under en längre tid arbetat för att kunna ta detta steg och det känns tryggt att både ha avtal med en kund och att ha säkrat finansiering för de investeringar som krävs. Vi anträder nu på allvar vår resa inom preparativ kromatografi, ett område som om några år kommer att kunna generera betydande lönsamhet för bolaget”, säger Nanologicas vd Andreas Bhagwani.

Detta avtal skapar nya affärsmöjligheter för oss då vi nu har möjlighet att möta den efterfrågan på preparativ kromatografimedia som finns på den kinesiska marknaden och erbjuda såväl analytiska som preparativa produkter till våra kunder”, säger Cheng Liu, vd för Yunbo Technology (Beijing) Co.

Nanologica bedömer att potentialen inom det preparativa området är stor. Villkoren i tecknade avtal med Yunbo och Sterling medför en vinst för Nanologica. Bolaget har för avsikt att utveckla fler kunder på området, vilket förväntas underlättas av att volymproduktion startar och större volymer material kommer att kunna tillställas potentiella kunder för test. Fler kunder bör kunna förstärka lönsamheten ytterligare.

Yunbo Technology (Beijing) Co. är idag exklusiv distributör av Nanologicas analytiska kolonner i Kina. Bolaget startades 2018 av nyckelpersoner från ett bolag som har verkat inom kromatografi-området i sydvästra Kina i över 20 år, i syfte att möjliggöra expansion till hela Kina. Verksamheten utvecklas väl.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, vd Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-mail: andreas.bhagwani@nanologica.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom drug delivery (läkemedelsformulering), dels inom kromatografi, en teknik som används för separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare behandlingar av patienter världen över genom teknikplattformen NLAB Silica™. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Denna information är sådan information som Nanologica AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juli, 2019.

Pressmeddelandet som pdf

Share this: