Nanologica sluter avtal med kontraktstillverkare

Nanologica har ingått avtal med den brittiska kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions Ltd för produktion av större volymer silika. Detta är ett viktigt steg i förberedelserna för att starta en ny affärsgren, preparativ kromatografi.

”Vi kan nu gå in i skarpa förhandlingar med de två potentiella kunder vi sedan en tid för samtal med. Målet är att sluta långsiktiga avtal som relativt snabbt ger oss lönsamhet i denna verksamhet”, säger VD Andreas Bhagwani.

Nanologica meddelade i februari 2018 att bolaget förbereder att starta verksamhet inom en ny affärsgren, preparativ kromatografi. Preparativ kromatografi används inom läkemedelstillverkning för att ”rena” peptider, framförallt insulin. På detta område används avsevärt större mängder silika än inom analytisk kromatografi, där Nanologica är verksamt idag.

Sterling Pharma Solutions är en väl etablerad tillverkare av aktiva substanser, material och produkter åt kunder i läkemedelsindustrin. Enligt avtalet ska brittiska Sterling producera kromatografimaterialet NLAB Saga™ med Nanologicas teknik. Parterna bedömer att produktionsprocesserna kan skalas upp till större volymer och att tillverkning kan ske till en konkurrenskraftig kostnad.

”Sterling har 50 års erfarenhet av cGMP-tillverkning för läkemedelsindustrin och ett mycket starkt processkunnande och hög kompetens inom produktion. Det känns tryggt att samarbeta med dem när vi skalar upp produktionen till helt andra volymer än de vi tillverkar själva i Södertälje. I praktiken innebär det att vår kapacitet ökar från tiotals kilogram till tiotals ton”, säger Andreas Bhagwani.

“Sterling är mycket glada över att samarbeta med Nanologica på denna spännande och innovativa möjlighet. Sterling har stor erfarenhet av utveckling och uppskalning av komplex syntes i en fullständig cGMP-miljö. Nanolologicas expertis och teknologi i kombination med Sterlings tillverkningskompetens ger det som krävs för framgångsrik kommersialisering”, säger Kevin Cook VD Sterling Pharma Solutions.

Nanologica för samtal med två möjliga kunder inom preparativ kromatografi. Dessa läkemedelstillverkare har med positivt utfall utvärderat mindre mängder av Nanologicas material samt mottagit dokumentation. Start av produktion hos Sterling förutsätter att Nanologica sluter kundkontrakt i sådan omfattning att verksamheten bedöms bli lönsam.

Start av storskalig tillverkningsproduktion förutsätter vissa investeringar. Mot bakgrund av strategin att gå in på marknaden först då långvariga och lönsamma kundkontrakt är påskrivna, bedöms möjligheterna att säkerställa finansiering för sådana investeringar som goda.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, VD i Nanologica

Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post andreas.bhagwani@nanologica.com

 

Kort om Sterling Pharma Solutions Ltd

Sterling Pharma Solutions Ltd (SPSL) startade 1969 och tillhandahåller tjänster inom kontraktsutveckling och -tillverkning. På anläggningen i Dudley utanför Newcastle producerar bolaget läkemedelssubstanser (active pharmaceutical ingridients, API) för kliniska prövningar och kommersiella kvantiteter från gram till ton per år. Anläggningen upptar 169 000 kvm och är godkänd av MHRA (Medical Health Regulatory Authority), PDMA och FDA.

Kort om Nanologica AB (publ)

Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. För mer information, besök www.nanologica.com.

Pressmeddelandet som pdf

Nanologica signs contract with contract manufacturer

Share this: