Nanologica och Teva ingår avtal om förstudie

Nanologica utför förstudie för Teva Pharmaceuticals i syfte att skräddarsy ett befintligt läkemedel.

Nanologica har ingått ett avtal med Teva om att genomföra en förstudie. Enligt avtalet ska Nanologica skräddarsy en formulering för ett icke namngivet preparat, för att öka upptaget i patientens kropp. Projektet bygger på Nanologicas teknologi och spetskompetens när det gäller att använda nanoporös silika som bärare av läkemedel för oralt bruk.

”Nanologicas teknologi kan bidra till bättre läkemedelsformuleringar. Ett vanligt problem är att många läkemedel har dålig löslighet i vatten, vilket Nanologicas teknologi kan adressera.”, säger Nanologicas VD Andreas Bhagwani.

Under förstudien kommer Nanologica att utvärdera fördelarna med att kombinera sin teknologi med ett läkemedel som har en väl definierad terapeutisk användning. Studien finansieras till fullo av Teva.

”Vi har utfört liknande förstudier med framgång tidigare, så vi räknar med att nå goda resultat. Teva är världens största tillverkare av generiska läkemedel och söker pålitliga teknologier som kan appliceras på ett brett spektrum av läkemedel. Vi ser fram emot att arbeta med projektet.”, säger Andreas Bhagwani.

Nanologicas teknologi för läkemedelsadministrering kan utnyttjas för både originalläkemedel och generiska läkemedel. Olika typer av läkemedel är förknippade med olika typer av utmaningar som kan adresseras med Nanologicas teknologi. Nanologica genomför studier mot avgift för att påvisa fördelarna med NLAB-teknologin i olika sammanhang. Är resultatet framgångsrikt kan NLAB-bäraren utvecklas för att användas kliniskt som en del av den slutliga läkemedelsformuleringen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani,  VD i Nanologica

Tel : +46 70 316 17 02 eller e-post: andreas@nanologica.com

Om Nanologica

Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Vid tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 19 medarbetare av tio nationaliteter och varav tio med doktorsgrad. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Pressmeddelandet som pdf

In English – Nanologica and Teva enter into a Feasibility Study Agreement

Share this: