Nanologica och AstraZeneca i gemensamt utvärderingsprojekt

Nanologica och AstraZeneca har ingått avtal om att i ett gemensamt projekt utvärdera Nanologicas patentsökta teknologi applicerad på ett av AstraZenecas material.

Syftet med projektet är att utvärdera om Nanologicas plattform kan förbättra formuleringen för en läkemedelssubstans. Samarbetet omfattar både in vitro- och prekliniska in vivo-studier.

Partnerskapet innebär ett utvärderingsprojekt som löper över ett år och värdet av avtalet uppgår till 1,5 MSEK.

”Detta samarbete är ett fint exempel på potentialen i vår teknologiplattform och på hur den kan bidra till utvecklingen av mer effektiva läkemedel. Projektet är en fortsättning på en tidigare lyckad in vitro-utvärdering vi gjort tillsammans med AstraZeneca och vi ser mycket fram emot det fortsatta samarbetet”, säger Nanologicas vd Andreas Bhagwani.

Projekt som detta kan vara startskott på ett långsiktigt samarbete, men kan också begränsas till den initiala omfattningen och tidplanen. Nanologica fortsätter parallellt att arbeta med egna projekt samt andra kommersiella projekt inom området och utvärderar ständigt nya projektförslag med mål att identifiera möjligheter att tillämpa och kommersialisera sin teknologiplattform.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, vd Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post: andreas.bhagwani@nanologica.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsformulering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av molekyler, ex läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Pressmeddelandet som pdf

Share this: