Nanologica ingår forskningssamarbete med GSK

Nanologica har undertecknat ett samarbetsavtal med GSK (GlaxoSmithKline) för att tillämpa sin spetskompetens inom nanoporösa material och skräddarsydd läkemedelsadministrering för att utveckla nya teknikplattformar för tidiga utvecklingsprojekt.

“Vi ser fram emot samarbetet med GSK. Det är ett tidigt men intressant projekt med möjlighet att identifiera nya angreppssätt för att individanpassa medicin. Det är en fantastisk chans för Nanologica att bidra på det här området”, säger Nanologicas VD Andreas Bhagwani.

Detta fullt finansierade utvecklingsprojekt ligger i linje med Nanologicas strategi inom affärsområdet Drug Delivery. Affärsmodellen inom Drug Delivery bygger på att ha många olika projekt med läkemedelsbolag där Nanologicas patentskyddade teknologi används för att lösa verkliga problem inom läkemedelsutveckling. Nanologica söker i allt högre utsträckning projekt där potentiellt större värde kan skapas, vilket detta avtal också illustrerar.

“Hälsovårdssektorn visar ett ökande intresse för Nanologicas teknologi, vilket för oss är ett tydligt kvitto på att vi är på rätt spår. Vårt mål är att bli världsledande experter på porösa, silikabaserade material för användning inom life science”, säger Andreas Bhagwani.

Tidiga projekt kan vara startskottet på ett långsiktigt samarbete, men de kan också begränsas till den initiala omfattningen och tidplanen. Nanologica utvärderar ständigt nya projektförslag med mål att identifiera möjligheter att tillämpa och kommersialisera sina Drug Delivery-system.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Andreas Bhagwani, VD i Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post: andreas@nanologica.com

Om Nanologica

Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Vid tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 19 medarbetare av tio nationaliteter och varav tio med doktorsgrad. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Pressmeddelandet som pdf

Press release in English

Share this: