Nanologica fokuserar på applikationer och marknad efter svag försäljningsstart

Nanologica justerar sin organisation för att bättre stödja introduktionen av bolagets produkter i Indien efter en svag försäljningsstart. Bolaget satsar inom marknads- och applikationsutveckling och minskar inom produktion. Finansieringen förstärks med ett lån på 16 MSEK för att kompensera att bedömd break-even förskjuts till 2018.

 

”Efter en grundlig genomgång känner vi stor tilltro till att våra produkter är mycket konkurrentskraftiga ur både kvalitet, prestation och prisbild. Däremot måste vi ge kunderna ett bättre stöd, vilket vi nu gör . Med en lokal serviceorganisation på plats i Indien räknar vi med att hämta hem den svaga försäljningsstarten”, säger VD Andreas Bhagwani.

Att slutkunderna i Indien har ett större behov av applikationsstöd än vad Nanologica och dess Indiska partner MR Sanghavi förutsåg har medfört en svagare försäljningsstart än budgeterat.  Prognosen om att nå ett positivt kassaflöde på månadsbasis flyttas därför fram från december 2017 till andra halvåret 2018. Den order från Indien om 16,5 MSEK som tidigare kommunicerats kommer att levereras under 2017 och 2018.

Som en konsekvens har Nanologica beslutat att omfördela resurser från produktion och utveckling i Södertälje till försäljning och kundservice i Indien. Detta medför att kostnadsnivån i bolaget sänks till 3,6 MSEK per kvartal från tidigare 6,6 MSEK med full effekt från oktober 2017.  Nanologica har även beslutat att ta upp ett lån om 16 MSEK för att ytterligare stärka sin finansiering.

”Styrelsen har utvärderat olika alternativ. Mot bakgrund av produkternas goda lönsamhet bedömer vi att en tillfällig lånefinansiering är rätt väg framåt”, säger ordförande Gisela Sitbon.

Kvartalsrapport 1, som skulle offentlggjorts 19 maj, offentliggörs istället idag 16 maj.

 

VD Andreas Bhagwani kommenterar den organisationsförändringen och åtgärderna i en intervju med Arvid Necander, analytiker på Redeye, som sänds kl 10.00 på www.nanologica.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, VD, andreas@nanologica.com 0703161702

Pressmeddelandet som pdf

Share this:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print