Nanologica erhåller forskningsanslag på 2,4 miljoner SEK

Nanologica har, tillsammans med Dr Sabrina Valetti, tidigare PostDoc på Nanologica, och två andra industripartners erhållit 2,4 miljoner SEK från Kunskapsstiftelsen för ett projekt som kommer undersöka nanoporösa kiseldioxidpartiklar för farmaceutiska formuleringar. Projektet inleddes den 1 september 2017.

För Nanologica utgör projektet en möjlighet att utveckla sin kärnkompetens och stärka sin position inom nya metoder för läkemedelsadministration. Ett område som har potentiellt mycket stor affärsnytta och skapar värde för läkemedelsindustrin och patienter.

Anslaget beviljades bland annat tack vare projektets vetenskapliga förtjänster och den potentiella nyttan för läkemedelsindustrin. De tre industripartners som kommer att arbeta med projektet är Nanologica AB, Orexo AB och CTC Clinical Trial Consultants AB. Företagens roll kommer vara att definiera behov och begränsningar från ett branschperspektiv, från läkemedelsleverans till kliniska prövningar och tillverkning.

Projektets mål är att utveckla bättre läkemedel med kiseldioxidbaserade nanoporösa partiklar som bärare av läkemedel. Huvuddelen av projektet kommer att utföras av Sabrina Valetti på Biofilms forskningscenter för biointerface (BRCB) vid Malmö universitet. BRCB är ett ledande translationellt centrum inom Life science och nya användningsområden för material, och utgör en utmärkt vetenskaplig miljö för denna studie. Nanologica AB och Orexo AB kommer att tillhandahålla stöd i utvecklingsarbetet och vägledning mot farmaceutiska formuleringar innefattande kiseldioxidpartiklar. Där Nanologicas främsta bidrag är stor kunskap om materialet för läkemedelsadministration och Orexo har en gedigen erfarenhet om läkemedelsutveckling. CTC Clinical Trial Consultants AB kommer att tillhandahålla hjälp med att utforma forskningsmålen och hantera frågor som är relevanta för kliniska prövningar.

Nanologica har ett starkt intresse i denna systematiska studie eftersom den kommer ge oss grundläggande kunskaper som leder till nya applikationer för porös kiseldioxid som bärare av läkemedel.” Detta projekt samlar ambitiösa, drivna forskare och mycket erfarna parter från industrin – vi ser stor potential i det.” – Adam Feiler, Teknisk chef, Nanologica AB

“Vi är mycket nöjda med anslaget från Kunskapsstiftelsen och ser fram emot samarbetet med forskarna vid BRCB, Nanologica och CTC. Nanoporösa kiseldioxidpartiklar har potential att förbättra egenskaperna hos farmaceutiska formuleringar och stämmer väl med våra ansträngningar för att utveckla nästa generation av teknologier för läkemedelsadministration. “- Robert Rönn, Chef för läkemedelsutveckling, Orexo AB

Jag är mycket glad över att få finansiering för ett forskningsprojekt med så tydlig kommersiell relevans. Det är en perfekt matchning mellan min tidigare forskning med Nanologicas teknik och mitt nuvarande fokus på att studera läkemedelsleveranser och biologiska hinder. ” – Sabrina Valetti, BRCB, Malmö universitet

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, VD, Nanologica

+46 70 316 17 02 eller andreas@nanologica.com

Adam Feiler, Teknisk chef, Nanologica

+46 723 53 66 30 eller adam@nanologica.com

Kort om Nanologica AB (publ)

Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Vid tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 19 medarbetare av tio nationaliteter och varav tio med doktorsgrad. För ytterligare information, besök www.nanologica.com

Pressmeddelandet som pdf

Share this:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print