Nanologica deltar i nytt forsknings- och utvecklingssamarbete

Nanologica har tecknat ett samarbetsavtal med ett partnerföretag för ett 3 månaders utvecklingsprojekt.

Partnerföretaget, som kommer att finansiera projektet till fullo, är en CDMO (contract development and manufacturing organization) som levererar lösningar för förbättrad stabilitet i läkemedel, förbättrat läkemedelsupptag och kontrollerad/modifierad utsöndring genom modern farmaceutisk teknik.

Nanologicas åtagande i projektet är att bidra med sin Drug Delivery-expertis för att förbättra formuleringar av komplexa läkemedel samt leverera proof of concept inom sin kärnkompetens avseende Drug Delivery.

Projektet inleds i slutet av september. Vid framgångsrikt genomförande finns det ett intresse för båda parter att utnyttja Nanologicas breda tillämplingar inom läkemedelsadministrering för att förbättra formuleringar av läkemedel i kommersiella läkemedelsutvecklingsprojekt.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, CEO, Nanologica

+46 70 316 17 02 eller andreas.bhagwani@nanologica.com

Adam Feiler, CTO, Nanologica

+46 723 53 66 30 eller adam.feiler@nanologica.com

Kort om Nanologica AB (publ)

Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Vid tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 19 medarbetare av tio nationaliteter och varav tio med doktorsgrad. För ytterligare information, besök www.nanologica.com

Pressmeddelandet som pdf

Share this:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print