Nanologica ändrar datum för publicering av delårsrapporter för första och andra kvartalet

Nanologica AB (publ) har ändrat datum för publicering av bolagets delårsrapport för första kvartalet 2021 från den 7 maj till den 23 april.  

Utöver detta har bolaget ändrat datum för publicering av delårsrapport för andra kvartalet 2021 från den 27 augusti till den 9 juli.

 

Finansiell kalender 2021

Delårsrapport januari-mars 2021                            23 april, 2021
Årsredovisning 2020                                                  23 april, 2021
Delårsrapport januari-juni 2021                                   9 juli, 2021
Delårsrapport januari-september 2021             29 oktober, 2021

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, IR Nanologica
Tel: +46 72 211 21 90 eller e-mail: johanna.johansson@nanologica.com

 

Om Nanologica AB (publ)

Nanologica tillverkar, utvecklar och säljer nanoporösa silikapartiklar för applikationer inom life science. Nanologica är världsledande på att kontrollera storlek, form, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar. Genom de två affärsområdena drug development och kromatografi betjänar vi industrin genom att tillhandahålla produkter för utveckling av bättre och billigare läkemedel, till gagn för patienter. Nanologica har sitt huvudkontor i Södertälje och Nanologicas aktie (NICA) är listad på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.

2021-03-30 Nanologica ändrar datum för publicering av delårsrapporter för första och andra kvartalet

Share this: