Utökat samarbete med växtskyddsföretag

Nanologica har tecknat avtal om ett fortsatt samarbete med det jordbruksföretag specialiserat på växtskydd som bolaget sedan tidigare arbetar med. Det utökade samarbetet syftar till att formulera ytterligare en ny aktiv ingrediens för växtskydd med hjälp av Nanologicas teknologi. Avtalsvärdet uppgår till cirka 1,3 MSEK.

Nanologica ingick i september 2017 ett samarbetsavtal med ett globalt jordbruksföretag specialiserat på växtskydd, i syfte att förbättra formuleringar av aktiva ingredienser inom växtskydd. Avtalet har efter den initiala perioden förlängts i omgångar.

Det nu tecknade avtalet innebär en utökning av samarbetet till att innefatta ytterligare en aktiv ingrediens för växtskydd som Nanologica ska formulera med hjälp av teknologiplattformen NLAB Silica™. Syftet är att kontrollera frisättningsprofilen för ingrediensen och därigenom få en bättre effekt och kunna minska mängden substans som används på åkrar. Det nya avtalet löper under cirka sex månader och värdet uppgår till cirka 1,3 MSEK.

Utmaningarna inom växtskydd är stora och vi ser att vår teknologi har möjlighet att lösa flera av de problem som industrin brottas med. Genom att använda liknande strategier som vi använder vid formulering av läkemedel är det möjligt att avsevärt minska spill och negativa miljöeffekter. Vi ser stor potential i vår teknologi inom detta område och kan i och med att vi skalar upp vår silikaproduktion till ton-nivåer tillhandahålla teknologin i industriell skala”, säger prof. Adam Feiler, CTO för Nanologica.

Av de tidigare formulerade ingredienserna har en gått vidare i småskaliga laboratoriestudier och en är på väg in i fältstudier, medan ett av de första projekten för en av de tidigare formulerade ingredienserna har avslutats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, IR Nanologica
Tel: + 46 72 211 21 90
eller e-post: johanna.johansson@nanologica.com

 

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom drug development, dels inom kromatografi, en teknik som används för separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare behandlingar för patienter världen över genom teknikplattformen NLAB Silica™. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.