Uppdatering gällande Nanologicas kliniska studie med läkemedelskandidaten NIC-001

Starten av Nanologicas kliniska studie med läkemedelskandidaten NIC-001 har flyttats fram ytterligare med anledning av COVID-19. Studien beräknas kunna starta tidigast efter sommaren 2021.

Den kliniska studie som avsågs starta under årets tredje kvartal har flyttats fram ytterligare med anledning av COVID-19. Den fortsatta situationen med COVID-19 gör att det under rådande omständigheter är svårt att genomföra kliniska studier som tar sjukvårdsresurser i anspråk och som kräver att försökspersoner besöker sjukhusmiljö. Studien beräknas kunna starta tidigast efter sommaren 2021.

Situationen med COVID-19 drabbar samhället hårt på många plan. Försöksdeltagares säkerhet är av yttersta vikt, liksom att inte belasta sjukvårdens kapacitet att vårda patienter, varför vår kliniska studie får flytta framåt i tiden ytterligare. Inräknat tid för produktion av studieläkemedel beräknas studien kunna starta tidigast efter nästa sommar”, säger Kia Bengtsson, Director Drug Development Nanologica.

Bolagets fokus inom affärsområdet drug development ligger nu på pågående partnerprojekt, samt att vidareutveckla inhalationsplattformen NLAB Spiro™, där ett toxikologiskt studieprogram har påbörjats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, IR Nanologica
Tel: + 46 72 211 21 90
eller e-post: johanna.johansson@nanologica.com

 

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom drug development, dels inom kromatografi, en teknik som används för separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare behandlingar för patienter världen över genom teknikplattformen NLAB Silica™. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.