Peter von Ehrenheim och Paula Zeilon till styrelsen för Nanologica (publ)

Peter von Ehrenheim och Paula Zeilon föreslås som nya ledamöter i Nanologicas styrelse. Båda ledamöterna har kompetens som bedöms vara värdefull i Nanologicas fortsatta utveckling.

”Peter och Paula kommer att få en viktig roll i den fortsatta utvecklingen av Nanologica. Deras erfarenhet och kunskap framförallt på bioteknikområdet blir värdefull när Nanologica nu etablerar sig på kromatografiområdet”, säger styrelsens ordförande Gisela Sitbon.

”Nanologica är ett spännande företag som kombinerar ny teknik, läkemedelsföretagens behov med en stark affärsmässighet. Jag hoppas vi tillsammans ska kunna växla upp tempot ett snäpp till,” säger Peter Ehrenheim.

Peter von Ehrenheim var 2000-2006 chef för separationsdivisionen i Amersham och GE Healthcare samt 2006-2011 chef för GE Healthcare Life Sciences. Peter är för närvarande styrelseordförande i Biolin Scientific AB, Boule Diagnostics AB, VBN Components AB och Robustus Wear Components AB samt styrelseledamot i Biotage AB och Meda AB.

Paula Zeilon är styrelseledamot i Biogaia AB och arbetar som affärskonsult i Conlega, där hon också är delägare. Hon har tidigare varit VD i Life Science Foresight Institute, VD på Alligator, marknadschef på Dako A/S och marknadschef på Amersham Biosciences AB. Paula har 15 års erfarenhet inom kromatografiområdet.

Peter von Ehrenheim och Paula Zeilon föreslås efterträda Alfonso Garcia-Bennett och Robert Taflin som båda avböjt omval, vid årsstämman i Nanologica som hålls den 31 maj 2016. Förslagen har tagits fram av valberedningen som bestått av Thomas Eldered, Giovanni Fili, Ylwa Carlgren och Gisela Sitbon.

Valberedningens motiverade yttrande till sitt förslag till bolagsstämma 2016 finns att läsa i sin helhet på bolagets hemsida www.nanologica.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gisela Sitbon, Styrelsens ordförande, Nanologica
Tel: +46 70 282 55 58 eller e-post: valberedning@nanologica.com

Kort om Nanologica AB (publ)
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Vid tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 19 medarbetare av tio nationaliteter och varav tio med doktorsgrad. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.