Nyhetsbrev: Produktionen av NLAB Saga® Stabiliseras

Nanologica har nu godkänt ett antal normalstora batcher från den storskaliga produktionen av bolagets silika för preparativ kromatografi, NLAB Saga®.

Uppskalning till storskalig produktion av silika hos kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions har kantats att flertalet utmaningar med bland annat förlust av material, vilket tidigare har kommunicerats. Trots att ett par utmaningar kvarstår har nu bolaget för första gången färdigställt flera stora produktionsbatcher i följd vilket innebär att ett lager av vissa produkter har upparbetats.
 
Det är väldigt glädjande att vår storskaliga produktionsanläggning för silika nu levererar betydligt större volymer än tidigare. Det betyder inte att produktionen är optimerad då det återstår mycket arbete för att exempelvis ytterligare öka utbytet i vissa steg och effektivisera produktionsekonomin. Att ha ett lager är dock mycket betydelsfullt. Det innebär att vi nu är säkra på att kunna leverera vilket gör att vi kan driva på försäljningen”, kommenterar vd Andreas Bhagwani.