Nyemissionen i Nanologica övertecknad

Nyemissionen i Nanologica tecknades till cirka 140 procent. Emissionen tillför Nanologica omkring 22,7 Mkr före emissionskostnader om cirka 3 Mkr.

I nyemissionen emitterades totalt 1 259 305 aktier till teckningskursen 18,00 kronor, motsvarande en total emissionslikvid om cirka 22 667 490 kr före emissionskostnader. Av dessa aktier har 960 342 tecknats med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar 76,3 procent av nyemissionen. Därtill har 796 315 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar 63,2 procent av nyemissionen. Sammantaget har cirka 1 756 657 aktier tecknats i nyemissionen, vilket motsvarar 139,5 procent av emissionsbeloppet. Emissionsgarantin har inte tagits i anspråk.

”Det starka utfallet i nyemissionen är ett kvitto på att aktieägarna uppskattar satsningen på Indien och att vi nu också tar ett steg framåt i värdekedjan och börjar sälja kolonner. Kapitalinjektionen ger oss goda förutsättningar att ta tillvara på dessa båda möjligheter”, säger Nanologicas VD Andreas Bhagwani.

De aktier som inte tecknades med stöd av teckningsrätter tilldelas dem som tecknat utan företräde. Tilldelningen sker i enlighet med de principer som angetts i memorandumet som publicerades den 20 september 2016. Tilldelningsbeslut har fattas av styrelsen och avräkningsnotor utan företrädesrätt planeras sändas ut måndagen den 10 oktober 2016, med likviddag den 13 oktober 2016.

Genom emissionen tillförs Nanologica omkring 22,7 Mkr före emissionskostnader om cirka 3 Mkr. Antalet aktier i Nanologica ökar från 3 358 147 till 4 617 452. Aktiekapitalet ökas med cirka 516 350,04 kronor.

Rådgivare

Redeye är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Nanologica i samband med nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Bhagwani, VD i Nanologica
Tel: +46 70 316 17 02 eller e-post: andreas@nanologica.com

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science. Bolaget verkar inom två områden: drug delivery (läkemedelsadministrering) och kromatografi, en teknik som används för rening och separation av läkemedel. Nanologica utnyttjar sin unika materialkunskap inom nanoporös silika för att ge sina produkter unika egenskaper. Vid tillverkningsanläggningen i Södertälje har Nanologica 20 medarbetare. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Denna information är sådan information som Nanologica AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2016.